Tellus bandys ordningsregler på Gubbängens skridsko- och bandyhall vid match

För allas säkerhet och trivsel gäller följande ordningsregler:

 

  • Besökare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation.
  • Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol och andra droger.
  • Den som är påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel medges ej tillträde till arenan.
  • Det är inte tillåtet att till arenan medföra, inneha, eller använda vapen, laserpekare, pyrotekniska varor, brandfarligt material eller andra farliga föremål.
  • Den som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på hudfärg, nationellt/etniskt ursprung eller religion äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
  • Det är enligt lag inte tillåtet att maskera sig på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra en risk för ordningsstörning.
  • Det är enligt lag inte tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad.
  • Det är enligt lag inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketen, om inte handlingen är befogad.
  • Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av arrangören. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via Internet eller annat medium.
  • Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler riskerar att arrangörsavstängas från samtliga bandyarenor i högst två år och anmälas till åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang. Den som gör sig skyldig till brottsliga överträdelser kommer att polisanmälas och kan komma att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

 

  • Uppdatering 5/12-2021
  • Du som vill gå på en elitseriematch inomhus efter den 1 december behöver kunna uppvisa ett vaccinationsbevis enligt regeringens senaste beslut. Detta gäller inte bara bandyns elitserie, utan samtliga offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 besökare. Vaccinationsbevis krävs för samtliga besökare utöver nedan undantag;– Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år.

   – Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19. Läs mer på regeringens hemsida. Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska kunna visa upp ett läkarintyg i stället.

   Är man under 18 år men i närheten av den åldern behöver man kunna visa upp id på att man är under 18 år (om man är tonåring).

   Vad menas med fullvaccinerad?
   – Personen är fullvaccinerad, vill säga, har dos 2 av 2 eller 1 av 1 om det Jansens vaccin.

   – Att 14 dagar har passerat från det att sista dosen tagits tills att arrangemanget besöks

   Vaccinationsbevis ges endast för EMA (European Medicin Agency) godkänt vaccin.

   Du som besökare behöver ladda ned ett vaccinationsbevis till din mobil, eller skriva ut ett, och ta med dig en giltig legitimation för att beviljas inträde vid IK Tellus bandyns kommande hemmamatcher.

   Om du saknar ett vaccinationsbevis kan du ladda ned det på www.covidbevis.se

   Om du har funderingar på vad som gäller kring vaccinationsbevis hänvisar vi dig till www.ehalsomyndigheten.se

   Ditt vaccinationsbevis och din legitimation kommer att kontrolleras vid entré till arenan. IK Tellus Bandyn sparar inga personuppgifter i samband med uppvisandet av vaccinationsbevis samt legitimation.

   Som vanligt uppmanar vi dig att hjälpa oss att hålla våra arrangemang säkra. Det innebär att vi önskar att du tvättar händer och håller avstånd, samt att du stannar hemma om du uppvisar förkylningssymptom.