Tellus bandys ordningsregler på Gubbängens skridsko- och bandyhall vid match

För allas säkerhet och trivsel gäller följande ordningsregler:

 

  • Besökare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation.
  • Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol och andra droger.
  • Den som är påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel medges ej tillträde till arenan.
  • Det är inte tillåtet att till arenan medföra, inneha, eller använda vapen, laserpekare, pyrotekniska varor, brandfarligt material eller andra farliga föremål.
  • Den som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på hudfärg, nationellt/etniskt ursprung eller religion äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
  • Det är enligt lag inte tillåtet att maskera sig på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra en risk för ordningsstörning.
  • Det är enligt lag inte tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad.
  • Det är enligt lag inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketen, om inte handlingen är befogad.
  • Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av arrangören. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via Internet eller annat medium.
  • Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler riskerar att arrangörsavstängas från samtliga bandyarenor i högst två år och anmälas till åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang. Den som gör sig skyldig till brottsliga överträdelser kommer att polisanmälas och kan komma att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.