Rockad i klubbledningen

Robin Grandin tillträder som ny klubbchef, Oscar Engberg tar över ordförandeskapet och Kalle Larsson lämnar sina uppdrag.

För ett par veckor sedan meddelade den eminente Kalle Larsson att han ämnade lämna klubbchefsposten. Ett febrilt internt arbete sattes då igång för att hitta en passande ersättare som skulle klara av att fylla det stora hål Kalle lämnar efter sig. De aktiva i styrelsen och andra som är engagerade i klubbens dagliga arbete tyckte att styrelseordförande Robin Grandin var ytterst lämplig för tjänsten och la fram det som förslag. Förslaget röstades igenom och vi känner allihopa att Robin har drivet, energin och kompetensen för att utveckla klubben ytterligare.

Oscar Engberg befordras från sin position som styrelseledamot till vice styrelseordförande och kommer fram till och med årsmötet att verka som tillförordnad ordförande. Robin Grandin sitter kvar i styrelsen men entledigas från sitt uppdrag som ordförande, fram till och med årsmötet då han avgår. Klubbchefsrollen tillträdde han från och med den 3:e maj. Kalle Larsson kliver tills vidare av sitt uppdrag inom föreningen. Han kommer även fortsättningsvis att bistå med sin kompetens, men förhoppningsvis även få mer tid att hinna vara ledig och spela lite golf.

– Vi tackar både Kalle och Robin för deras värdefulla insatser som klubbchef och ordförande. Robins engagemang i Tellus är precis vad vi behöver på klubbchefsposten och nu laddar vi för en spännande säsong i vinter, säger Oscar Engberg.

– Jag har haft förmånen att arbeta i föreningen under ett år, och fått vara del av en förening på frammarsch. Jag är glad att ha fått förtroendet från styrelsen att leda föreningen framåt kommande säsong, säger Robin Grandin.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.